Dergi Ara >>
Psike Dergi>> Yıl:2008; Cilt: ; Sayı: 3
Derleme
1. Ruh ve beden etkileşimi
S Özkan
Psike Dergi, 2008; (3):1-8
2. Psikosomatik psikiyatri: Yeni bir adlandırma önerisi
C Cimilli
Psike Dergi, 2008; (3):9-15
3. Endokrin sistem ve konsültasyon liyezon psikiyatrisi
Ç Aydemir, EG Derya
Psike Dergi, 2008; (3):17-29
4. Kardiyak cihaz gölgesinde zorlu ve zorunlu yaşam
İ Yaluğ
Psike Dergi, 2008; (3):31-41
5. Kanser ve psikiyatrik sorunlar
H Elbi
Psike Dergi, 2008; (3):43-62
6. Dermatolojik psikosomatik bozukluklar
Ç Hocaoğlu
Psike Dergi, 2008; (3):63-73
7. Epilepsi ve ruhsal sorunlar
NK Oğuzhanoğlu
Psike Dergi, 2008; (3):75-92
8. Psödonöbetlerin tanı ve tedavisi
M Özmen
Psike Dergi, 2008; (3):93-107
9. Kronik böbrek hastalığı ve depresyon
M Gökbakan, A Çorapçıoğlu
Psike Dergi, 2008; (3):109-119
10. Hemodiyaliz hastalarında kognitif bozukluklar
Y Özenli, S Giray
Psike Dergi, 2008; (3):121-127
11. Tıbbi hastalıklarda intihar
D Gülpek
Psike Dergi, 2008; (3):129-141
12. Yoğun bakım hastalarında izlenen psikiyatrik durumlar ve tedavi yaklaşımları
B Coşar
Psike Dergi, 2008; (3):143-154
13. Tükenmişlik sendromu
ÖÖ Sertöz, İT Binbay
Psike Dergi, 2008; (3):155-167
14. Hasta yakınlarına yaklaşım: Sağlıkta bakıvericilik gündemleri
MK Kuşçu, U Dural
Psike Dergi, 2008; (3):169-181
15. Liyezon psikiyatrisi hemşiresinin rolü: Bütüncül bakım
N Kocaman
Psike Dergi, 2008; (3):183-188