Dergi Ara >>
Birinci Basamak İçin Psikiyatri>> Yıl:2003; Cilt: 2; Sayı: 4
Çeviri
1. Antidepresanlar ve Somatik Belirtiler: Afektif Spektrum Bozukluklarının Ötesinde Fonksiyonel Somatik Sendromlara Uzanan Tedavi Etkileri
S Stahl (Çev. S Kırlı)
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(4):1-4
TAM METİN
Derleme
2. Antidepresanlar Hakkında Yeni Bilgiler ve Yorumlar: Antidepresanlar ve Somatik Belirtiler: Afektif Spektrum Bozukluklarının Ötesinde Fonksiyonel Somatik Sendromlara Uzanan Tedavi Etkileri
S Kırlı
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(4):4-9
TAM METİN
3. Ağrı Eşiği, Ağrı Toleransı, Ağrı Davranışı ve Nosisepsion
K Doksat
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(4):10-17
TAM METİN
4. Koroner Arter Hastalığı ve Depresyon II
A Sarandöl
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(4):18-24
TAM METİN
Araştırma
5. Kronik Ağrı Hastalarında Aleksitimi, Somatosensoryel Güçlendirme ve Karşıt-Bağımlılık
İ Ak, K Sayar, T Yöntem
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(4):25-35
TAM METİN
Derleme
6. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşlılık ve Depresyon: Yaşlının Depresyonu Önemli mi ?
A Noyan
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(4):36-43
TAM METİN
Çeviri
7. Depresyon Şiddetinin ve İntihar Riskinin Değerlendirilmesi
E Palazidou, E Tiffin (Çev. S Kırlı)
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(4):44-46
TAM METİN