Dergi Ara >>
Birinci Basamak İçin Psikiyatri>> Yıl:2003; Cilt: 2; Sayı: 3
Çeviri
1. Antiepileptik ve Antidepresan İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik Etkileşmeler
M Mula, MR Trimble (Çev. S Kırlı)
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(3):1-7
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Antidepresanlar Hakkında Yeni Bilgiler ve Yorumlar: Antiepileptik ve Antidepresan İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik Etkileşmeler
S Kırlı
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(3):7-10
TAM METİN
3. Bâzı Temel Nöropsikiyatrik Kavramlar
K Doksat
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(3):11-22
TAM METİN
4. Koroner Hastalığı ve Depresyon I
A Sarandöl
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(3):23-30
TAM METİN
5. Metropol Şehirlerdeki Ruh Sağlığı Hizmetleri İçin Yeni Model Önerisi
E Göka, S Cebeci
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(3):31-41
ÖZET
TAM METİN
6. Postpartum Psikiyatrik Bozukluklar
A Deveci
Birinci Basamak İçin Psikiyatri, 2003; 2(3):42-46
TAM METİN