Dergi Ara >>
Şizofreni Dizisi>> Yıl:1999; Cilt: 2; Sayı: 4
Derleme
1. Şizofrenide Bilgi İşleme Bozuklukları
S Karakaş, H Aydın
Şizofreni Dizisi, 1999; 2(4):113-131
2. Şizofrenideki Bilişsel Süreçlerin Değerlendirilmesinde Nöropsikolojik Testler: Bellek ve Dikkatin Ölçülmesi
S Karakaş, H Kafadar
Şizofreni Dizisi, 1999; 2(4):132-152