Dergi Ara >>
Derleme
1. Duygudurum Bozuklukları: Kavram ve Tarihçe
MO Yazıcı
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(29):1-4
ÖZET
2. Depresif Bozuklukların Etiyopatogenezinde Çağdaş Anlayışımız
AS Gönül, D İşman
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(29):5-10
ÖZET
3. İki Uçlu Bozukluğun Etiyopatogenezinde Çağdaş Anlayışımız: Klinikten Moleküler Düzeye Sistematik Bir Yaklaşım
A Özerdem
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(29):11-18
ÖZET
4. Depresyon Alt Tiplerinin Varlığı Üzerine
Ö Aydemir
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(29):19-23
ÖZET
5. Depresif Bozuklukların Tedavisi
F Akdeniz
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(29):24-29
ÖZET
6. İki Uçlu Depresyon Tedavisinde Yeni Seçenekler
K Altınbaş, ET Oral, S Vahip
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(29):30-37
ÖZET
7. Bedensel Hastalıklar Ve Madde Kullanımı Sonucu Ortaya Çıkan Duygudurum Bozuklukları
ÖÖ Sertöz
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(29):38-46
ÖZET
8. Depresyonda Bilişsel Terapinin Etkinliği Ve Tedavideki Yeri: Gözden Geçirme
MH Türkçapar
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(29):47-51
ÖZET
9. Majör Depresyon ve Yineleyici Depresyonda Kişilerarası İlişkiler Terapisi
M Alkan
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(29):52-59
ÖZET
10. Ortadan Kalkan Belirtilere Karşın “İyileşmeyen” Hastalar: İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunun Sağaltımında Psikososyal Girişimlerin Yeri
I Vahip
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2007; 3(29):60-64
ÖZET