Dergi Ara >>
Derleme
1. Bipolar Bozuklukların Sınıflandırılmasında Yenilikler ve Sorun Alanları
SS Can, ET Özel, A Çevik
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(29):1-4
ÖZET
2. Bipolar Bozuklukta Beyin Görüntüleme Çalışmaları
D İşman, AS Gönül
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(29):5-9
ÖZET
3. Bipolar (ikiuçlu) Bozuklukta Genetik Çalışmalar
HA Savaş, M Yumru
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(29):10-16
ÖZET
4. Bipolar Bozukluk ve Eşik Altı Belirtiler
L Sütçügil, A Cansever
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(29):17-22
ÖZET
5. Bipolar Bozuklukta Bilişsel İşlevler
A Doruk, F Özgen
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(29):23-29
ÖZET
6. Bipolar Bozukluğun Tedavi İlkeleri
A Bozkurt, T Karlıdere
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(29):30-36
ÖZET
7. Bipolar Bozuklukta Duygudurum Düzenleyiciler ve Atipik Antipsikotikler
Ö Uzun, A Doruk
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(29):37-45
ÖZET
8. Bipolar Bozuklukta Psikoterapötik ve Psikososyal Girişimler
L Sütçügil, A Cansever
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(29):46-51
ÖZET
9. Lityuma Bağlı Nörotoksisite
A Ataoğlu
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(29):52-59
ÖZET
10. Bipolar Bozukluklarda Tedavi Uyumsuzluğu
MA Ateş, A Algül
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(29):60-64
ÖZET
11. Tedaviye Dirençli Bipolar Bozukluk
S Yetkin, A Özşahin
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(29):65-72
ÖZET