Dergi Ara >>
Derleme
1. Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar
E Eker
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(29):3-16
ÖZET
2. Demansta Davranış ve Psikolojik Semptomlar
E Eker
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(29):17-25
ÖZET
3. Yaşlıda Deliryum
E Eker
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(29):26-31
ÖZET
4. Yaşlılarda Depresyon Tedavisinin Farmakokinetik Özellikleri
E Eşkazan
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(29):32-37
ÖZET
5. Geriyatrik Depresyon ve Tedavisi: Kanıtlar ve Öneriler
EY Sivrioğlu
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(29):38-44
ÖZET
6. Yaşlıda Şizofreni ve Tedavisi
T Ertan
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(29):45-48
ÖZET
7. Yaşlılarda Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi
Ç Yazgan
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(29):49-54
ÖZET
8. Yaşlılıkta Uyku ve Cinsellik
S Çakır, IB Kulaksızoğlu
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(29):55-62
ÖZET
9. Yaşlıda Bipolar Bozukluk
İ İçelli
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(29):63-71
ÖZET
10. Yaşlıda Psikoterapi
A Karay
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(29):72-77
ÖZET
11. Adli Psikiyatri ve Yaşlanma
T Şuer
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(29):78-80
ÖZET