Dergi Ara >>
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2003; Cilt: 4; Sayı: 2
Derleme
1. Alkol ve madde kullanımı bozukluklarının adli psikiyatrik yönü
HH Özsan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2003; 4(2):89-91
ÖZET
2. Suç işleyen psikiyatrik hastalarda zorunlu tedavi süreci
M Özkan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2003; 4(2):92-95
ÖZET
3. Mağdur olarak psikiyatrik bozukluğu olan hastalar
A Özçetin
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2003; 4(2):96-100
ÖZET
4. Çocuk ve ergenlerde adli psikiyatri
A Erdoğan, İ Balcıoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2003; 4(2):101-107
ÖZET
5. Bilirkişi olarak psikiyatrist: Görev ve sorumluluklar
A Altındağ
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2003; 4(2):108-111
6. Psikiyatrik hasta suç işlerse; Hastane tedavisi sonrası ve sorunlar
R Oto
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2003; 4(2):112-116
ÖZET
7. Çocuk hakkında yapılması gereken araştırmaların çocuk yargılamasındaki yeri ve önemi
SS Uluğtekin
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2003; 4(2):117-122
ÖZET
8. Hukuk sistemimizde akıl hastalarının durumu ve hareket hürriyetlerinin kısıtlanması
R Gülşen
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2003; 4(2):123-140
ÖZET
9. Adli sosyal hizmet
S İl
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2003; 4(2):141-146
ÖZET