Dergi Ara >>
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1999; Cilt: 1; Sayı: 1
Derleme
1. Somatoform Bozukluklar; Nozoloji Ve Tarihçe
S Ünal
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):1-6
ÖZET
2. Bir Semptom Florası Ve Dil Olarak Beden
E Göka
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):7-17
ÖZET
3. Somatizasyonda Biyolojik Etkenler
T Alkın
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):18-26
ÖZET
4. Somatizasyonu Nasıl Anlamalıyız? -psikodinamik Değerlendirme
G Koptagel-İlal
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):27-33
ÖZET
5. Somatizasyonun Toplumsal Evrimi
C Cimilli
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):34-43
ÖZET
6. Kültür Ve Somatizasyon
O Doğan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):44-49
ÖZET
7. Hekimlik Açısından Somatizasyon ve Somatoform Bozukluklar
G Koptagel-İlal
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):50-54
ÖZET
8. Avrupa'daki Göçmen Türklerde Kimlik Sorunlarının Reaktivasyonu Ve Bunun Kliniğe Yansıması: yas, Kimlik Sorunları Ve Somatizasyon
A Çevik
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):55-61
ÖZET
9. Çocuk Ve Ergenlerde Konversiyon Bozukluğu
B Sonuvar, B Pehlivantürk
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):62-67
ÖZET
Araştırma
10. Kadın Hastalarda Somatizasyon: çok Yönlü Bir Değerlendirme
Ö Çermik, A Çevik, A Soykan, O Aksakal
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):68-78
ÖZET
Derleme
11. Bir Kadın Doğum Uzmanı Gözüyle Somatizasyon
O Aksakal
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):79-83
ÖZET
Araştırma
12. Somatoform Bozukluk Tanısı Alan Hastalar: depresyon, Anksiyete, Yaşam Doyumu, evlilik Uyumları, Duygu Kontrol Düzeyleri Ve olumsuz Yaşam Olaylarının Etkisi
B Öncü, A Çevik
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):84-89
ÖZET
Derleme
13. Somatizasyon-bir Klinik Yaklaşım (alın Yazısı Mı? Çözümlenmemiş Duygusal Sorun Mu?)
Ö Tunçer
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):90-91
ÖZET
14. Somatoform Bozukluklarda Genel Tedavi İlkeleri
M Özmen
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1999; 1(1):92-98
ÖZET