Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 1; Sayı: 2>> Özet
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi; 2009;1(2):28-32
Yaşlılarda Majör Depresyon Dışı Depresif Bozukluklar
EY Sivrioğlu
Uludağ Ü Tıp Fakültesi
Son yıllarda yapılan çalışmalar, yaşlılarda majör depresyon dışı depresif sendromların majör depresyondan daha sık olduğunu göstermektedir. Majör depresyon kadar yeti yitimi, mortalite ve morbiditeye sahip olmalarına karşın genellikle az tanınır ve yetersiz biçimde tedavi edilirler. Bu yazıda yaşlılarda majör depresyon dışı depresif sendromların temel özellikleri ele alınacaktır.
Geriatric Nonmajor Depressive Syndromes
Current research reveals that nonmajor depressive syndromes are more frequent in elderly than major depression. Although they cause as much disability, mortality and morbidity as major depression, they are usually underrecognized and undertreated. Main characteristics of nonmajor depressive syndromes will be discussed in this review.