Dergi Ara >>
Araştırma
1. Toplumda Yaşayan Yaşlılarda Günlük Yaşam Aktivitelerinde Yetersizlik ve İlişkili Faktörler
ZD Aydın, İH Ersoy, A Baştürk, A Kutlucan, SS Göksu, G Güngör, MN Tamer
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(2):9-18
ÖZET
2. Opere Servikal Disk Hernili Geriatrik Olgularda Yara Yeri Ağrı Değerlendirmesi
HS Karabekir, S Yaycıoğlu, MNN User
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(2):19-22
ÖZET
3. Türk Yaşlısının Ötenazi Üzerine Görüşleri: Birinci Türkiye Gerontoloji Atlası Araştırmasının Bulguları
İ Tufan
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(2):23-27
ÖZET
Derleme
4. Yaşlılarda Majör Depresyon Dışı Depresif Bozukluklar
EY Sivrioğlu
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(2):28-32
ÖZET
5. Unutkanlığı Olan Yaşlıya Yaklaşım
AT Işık
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(2):33-38
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Parkinson Hastalığı Olan Bir Olguda Ketiapin ve Diazepama Cevap Veren Postoperatif Ekolali
ÖY Kusbeci, G Maralcan
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(2):39-42
ÖZET