Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 20; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2007;20(2):119-122
Epileptik nöbetlerle prezante olan ve geç tanı konulan bir homosistinüri vakası
A Ünalp, N Arslan, N Uran
Behçet Uz Çocuk Hast. ve Cerrahisi Eğt. Araş. Hastanesi, İzmir
Homosistinüvi metionin metabolizmasında rol oynayan enzimlerin defektine bağlı, birdenfazla sistem tutulumuyla seyreden herediter geçişli bir hastalıktır. Bu yazıda 9 yaşındaki erkek çocuğu olan hastamız parsiyel epilepsi tanısıyla 2 yıldır izlenmekteydi. Lens dislokasyonu nedeniyle opere edildiği öğrenilen hastanın serum homosistein düzeyi yüksek olarak saptandı. Nitroprusid testi pozitif idrar ve kan metionin düzeyleri artmış olarak bulunan vakaya homosistinüri tanısı konuldu. Epilepsiye eşlik eden diğer sistem bulgularının olduğu vakalarda nörometabolik hastalıkların düşünülmesinin erken tanı ve tedavi açısından önemi vurgulanmak istendi.
A case of late-diagnosed homocystinuria presenting with epileptic seizures
Homocystinuria is an inherited disorder which affects multiple organ systems due to enzyme deficiencies invol­ved in methionine metabolism. This study investigates a 9- [year]-old boy who had initially been followed up with partial epilepsy diagnosis for 2 [year]s. The patient who had been operated for lens dislocation had elevated se­rum homocysteine concentrations. Homocystinuria was diagnosed in this patient since his urine metabolic scree­ning was positive for cyanide nitroprusside test, and he had elevated blood and urine methionine concentrations. This study aims to emphasize the importance, in terms of early diagnosis and treatment, of considering neurometabolic disorders in the differential diagnoses of epilepsy, particularly when seizures are accompanied by other system findings.