Dergi Ara >>
Araştırma
1. Şizofreni hastalarında yetiyitimi ve belirti şiddetinin yaşam kalitesine etkisi
İ Eren, D Şimşek, AM Çalışkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(2):68-78
ÖZET
TAM METİN
2. Çocukluk çağı travmalarının umutsuzluk, sigara ve alkol kullanımı üzerine etkisi; üniversite son sınıf öğrencilerini inceleyen bir çalışma
Ş Özen, S Antar, M Özkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(2):79-87
ÖZET
TAM METİN
3. İstanbul'daki evsizlerde psikiyatrik bozukluklar
KO Karamustafalıoğlu, B Bakım. M Güveli, B Özçelik, UE Uzun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(2):88-96
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Antipsikotikler, QT aralığı ve Torsades de Pointes
E Kurt, B Akman, G Alataş, T Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(2):97-108
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Amitriptilin kötüye kullanımı: Vaka sunumu
İ Eren, İM Atay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(2):109-112
ÖZET
TAM METİN
6. Nörosifiliz: Bir vaka bildirimi
N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(2):113-118
ÖZET
TAM METİN
7. Epileptik nöbetlerle prezante olan ve geç tanı konulan bir homosistinüri vakası
A Ünalp, N Arslan, N Uran
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(2):119-122
ÖZET
TAM METİN