Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 20; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2007;20(2):109-112
Amitriptilin kötüye kullanımı: Vaka sunumu
İ Eren, İM Atay
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakühesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Isparta
Amitriptilin uzun yıllardır psikiyatri pratiğinde kullanılan etkili bir antidepresandır. Literatürde kötüye kullanımı söylenmiştir. Biz alkol bağımlılığı ve alkol yoksunluğu deliryumu ve amitriptilin ile birlikte çoğul madde kötüye kullammı tanıları ile izlenen 40 yaşında, bekâr, kadın hasta sunmaktayız. Antidepresan ilaçlar hem I. basamak sağlık kurumlarmda hem de birçok klinik dalda sıklıkla kullanılan ilaçlardır. Bu vaka bize madde kullanım öyküsü olanlarda ilaç reçete ederken dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.
Amitriptyline abuse: Case report
Amitriptyline is an antidepressant that has long been used in psychiatry. This study presents a 40- [year]-old fema­le single patient treated alcohol addiction, alcohol withdrawal delirium and multiple substance use with amitript­yline. Antidepressants are often used both in primary health care clinics and also in many clinical departments. This case suggests that more attention should be paid when prescribing medicine for patients who have a history of substance use.