Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2007;8(2):97-101
Alkol Kullanım Bozuklukları ve Karbonhidrattan Yoksun Transferrin (KYT)
N Konuk, S Kıran, M Can, L Atik, D Evcuman
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Alkol bağımlılığı ve kötüye kullanımının
saptanmasında yardımcı bir unsur olarak biyolojik
belirleyicilerin kullanımı arayışları yasal bir
konu olarak önemini sürdürmektedir. Bu yazıda
alkol kullanım bozukluklarının saptanmasında
kullanılan çeşitli biyolojik belirleyicilerden birisi
olan karbonhidrattan yoksun transferrinin tanısal
geçerliliği diğer belirleyicilerle karşılaştırılmış
ve yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir.
Ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan
alkolle ilişkili trafik kazalarının önlenmesi
amacıyla sürücü belgesi verilmesi ve alıkonulan
belgelerin iadesi aşamasında yapılabileceklere
ilişkin pratik önerilerde bulunulmuştur.
Alcohol Use Disorders and Carbonhydrate Deficient Transferrin (CDT)
Biological markers keep their importance
in search of complementary factors helping to
detect alcohol dependence and abuse as a legal
matters. In this review the diagnostic validity
of carbonhydrate deficient transferrin which is
one of the biological markers in alcohol usage
disorders were compared with other markers
and studies were revised under this topic. We
propose practical advices when issuing driver
licence and giving back delayed licences to
prevent traffic accidents which are among
the most serious public health problem in our
country.