Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 2
Araştırma
1. Alkol Kullanım Bozukluğu ve Majör Depresif Bozukluk Tanısı Olan Hastalardaki Depresyon Belirtileri Üzerine Venlafaksinin Etkinliği
ÖA Kalyoncu, H Mırsal, Ö Pektaş, D Tan, M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(2):59-65
ÖZET
TAM METİN
2. Alkol Yoksunluğunda Hipotalamik - Hipofizer - Gonadal Eksen Hormonları ve Saldırganlık ile İlişkisi
S Özsoy, E Eşel
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(2):66-72
ÖZET
TAM METİN
3. P-Klorfenilalaninin Sıçanlarda Etanol Yoksunluk Sendromu Üzerine Etkileri
İT Uzbay, H Kayır
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(2):73-78
ÖZET
TAM METİN
4. Genç Bireylerde Depresif Belirtiler ve Sigara İçmeye Dönük Tutumlar
H Yazıcı, B Çetinkaya, H Kahveci, S Demirci
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(2):79-84
ÖZET
TAM METİN
5. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanımının Değerlendirilmesi
G Yılmaz, S İbiş, T Sevindi
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(2):85-90
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Alkol ve Diğer Madde Kullanım Bozukluklarında İntihar Girişimleri ve Tamamlanmış İntihar
B Bakım, KO Karamustafalıoğlu, A Akpınar
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(2):91-96
ÖZET
TAM METİN
7. Alkol Kullanım Bozuklukları ve Karbonhidrattan Yoksun Transferrin (KYT)
N Konuk, S Kıran, M Can, L Atik, D Evcuman
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(2):97-101
ÖZET
TAM METİN
8. Hallüsinojen Kullanımıyla İlişkili Akut ve Kronik Durumlar ile Tedavi Yaklaşımları
Ö Öztürk, Y Genç, G Odabaşıoğlu, M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(2):102-107
ÖZET
TAM METİN