Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2007;8(3):215-223
Ruh hastalığına yönelik inanç ve tutumlar
O Çam, A Bilge
Ege Üniveristesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği ABD, İZMİR
İnanç, tutumun bilişsel yapısıdır ve bireyi yaşamın her aşamasında etkileyebilmektedir. Ruhsal hastalıklara yönelik
inançlar son yıllarda çok ilgi çeken bir konu olmakla birlikte, çalışmaların sonuçları arasında önemli farklılıklar
bulunmaktadır. Sosyodemografik değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim gibi), hastalık konusunda bilgi, hasta kişilerle
kişisel deneyimin olması, ruhsal hastalık etiketi, hastalığın psikopatoloji, tipi, hastanın özellikleri de ruh hastalarına
ve hastalıklara yönelik inançlar üzerinde etkilidir. Birçok araştırma, bireylerin ruhsal hastalıklar ile ilgili olarak
olumsuz inançlara sahip olduğunu göstermektedir. Bireylerin ruhsal hastalık ve tedavilerine yönelik inançlarındaki
olumsuzluk, hastaların tedavi sürecini etkileyebilmektedir. Bu derlemede inanç kavramı ve ruhsal hastalıklara
yönelik inançlar ve tutumlar tartışılacaktır.
Attitudes, beliefs toward mental illness
Although beliefs toward mental illness have received considerable attention in the last [year]s, there is notable
divergence among the results of studies. But there is considerable evidence that variables such as age, sex,
education, socio-economic level, direct experience with a psychiatric patient, psychopathology type and labelling
are likely to have some influence on beliefs towards mental illness. Several studies show the persistence of
negative beliefs of the persons towards the psychiatric disorders. The negative beliefs of the persons towards
psychiatric disorders and treatments can affect the treatment process of patients negatively. In this review, beliefs
and attitudes, beliefs toward mental illness are discussed.