Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 3
Araştırma
1. Temel sağlık hizmetlerinde aile merkezli sistemik psikososyal yaklaşım II: Toplumsal süreçler ve aile merkezli müdahaleler
MK Kuşçu, VS Savur, P Önen, S Budak
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8(3):165-172
ÖZET
TAM METİN
2. Hemodiyaliz tedavisi alan son dönem böbrek yetmezliği hastalarında psikososyal değerlendirme
Ö Güler, Ş Yüksel, G Acartürk, HM Emül, Ö Özbulut, M Çölbay, İ Uslan, Ö Karaman, Ö Geçici
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8(3):173-178
ÖZET
TAM METİN
3. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaşlılık Psikiyatrisi Birimi’ne başvuran hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri
A Kalenderoğlu, M Yumru, S Selek, N Cansel, O Vırıt, HA Savaş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8(3):179-185
ÖZET
TAM METİN
4. İzmir ilinde lise öğrencilerinin riskli davranışları
Ş Aras, T Günay, S Özan, E Orçın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8(3):186-196
ÖZET
TAM METİN
5. Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri
L Beşiroğlu, MY Ağargün, M Boysan, M Güleç, B Eryonucu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8(3):197-205
ÖZET
TAM METİN
6. Aile içinde şiddete uğrayan çocukların saldırganlık eğilimleri
S Ayan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8(3):206-214
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Ruh hastalığına yönelik inanç ve tutumlar
O Çam, A Bilge
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8(3):215-223
ÖZET
TAM METİN
8. Panik bozukluğunda beyin görüntüleme çalışmaları
A Karabekiroğlu, K Karabekiroğlu, GB Cömert, V Topçuoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8(3):224-230
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Dirençli iki uçlu bozukluğu ve konjenital hipotiroidisi olan hastada tiroksin güçlendirme tedavisi: Olgu sunumu
H Adaletli, HA Savaş, N Cansel, E Savaş, M Cansel
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8(3):231-233
ÖZET
TAM METİN
10. Sibutramin ile ilişkili özkıyım düşünceleriyle seyreden depresyon: İki olgu sunumu
C Şengül, CB Şengül
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8(3):234-237
ÖZET
TAM METİN