Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2007;8(3):165-172
Temel sağlık hizmetlerinde aile merkezli sistemik psikososyal yaklaşım II: Toplumsal süreçler ve aile merkezli müdahaleler
MK Kuşçu, VS Savur, P Önen, S Budak
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İSTANBUL
Toplumsal değişimler ve bunlara eklenen medikal başvuruların gündelik yaşam içerisindeki yansımaları aile ve
muhit içi diğer birlikteliklerde kendini göstermektedir. Bu yazımızda, vaka deneyimleri ışığında 2002-2004 yılları
arasında temel sağlık hizmetlerinde yürüttüğümüz Aile Merkezli Sistemik Psikososyal Çalışma Grubu uygulamamız
sırasında, toplum merkezli ruh sağlığı çalışmalarına yönelik olarak oluşturduğumuz model, müdahale
yöntemleriyle birlikte ele alınarak paylaşılacaktır. Medikal gündemlerle psikososyal gündemleri bir araya getirmeyi
ve olası riskleri azaltmaya yönelik olarak temel sağlık hizmetlerindeki başvuruların değerlendirildiği ‘sistemik
model’ ele alınacaktır. Sistemik modelin klinik içerisinde psikososyal müdahale basamaklarını oluşturan ilişkilenme,
bağlantılama, bağlamına yerleştirme, değişimi destekleme basamakları ele alınacaktır. Deneyimlerimizin
temel sağlık hizmetlerinde ileriye yönelik psikososyal model arayışında bir örnek oluşturacağını düşünüyoruz.
Family centered psychosocial systemic approach in primary health care setting II: social agendas and family centered interventions
Social changes and attached medical referrals find their paths in the daily agendas of families and communities.
Our paper will focus on the implementation of family based systemic psychosocial approach in community health
car setting in Istanbul between the [year]s of 2002-2004. Our model aims to reduce health depended social
vulnerability and risks factors by integrating medical and psychosocial agendas of primary care referrals. Basic
steps of systemic assessment and intervention were gathered under the topics of establishing a relation,
connecting, contextualizing and supporting change. We hope that our experience provides an insight for future
psychosocial models for primary health care.