Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(1):77-78
Şizofreni Tanılı Erişkin Bir Olguda Aripiprazole Bağlı Hıçkırık: Olgu Sunumu
MO Kutuk , E Berdzenıshvılı , GG Aksu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana,
Hıçkırıkların patofizyolojisinde rol oynayan nörotransmiter ve reseptörler iyi tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, dopamin ve serotoninin hıçkırığı aktive etmede rolleri olduğu bildirilmektedir ve son vaka raporları, antipsikotikler gibi bazı psikofarmakolojik ilaçların aslında birçok durumda hıçkırığı tetikleyebileceğini göstermektedir. Vaka raporumuz şizofreni tanılı genç bir erkekte aripiprazol ile tedavi edilirken oluşan inatçı hıçkırığı tanımlamaktadır. Hastada aşırı sedasyon nedeniyle risperidon tedavisinden aripiprazol tedavisine geçilmiş, hıçkırık aripiprazol 15 mg/gün dozunda başlandıktan sonraki 48 saat içinde başlamış ve doz azaltılmasına rağmen hıçkırığın seyrinde değişiklik gözlenmemiştir. Aripiprazol tedavisinin kesilmesi ile hastada görülen hıçkırık tamamıyla ortadan kalkmıştır. Bu olgu sunumu antipsikotiklerin hıçkırığı tetikleyebileceğini göstermektedir.
Hiccups in an Adult Case with Schizophrenia due to Aripiprazole: A Case Report
Neurotransmitters and neuroreceptors involved in the pathophysiology of hiccups are not well defined. However, dopamine and serotonin are reported to have roles in activating hiccups, and recent case reports suggest that some psychopharmacologic medications –such as antipsychotics– may trigger hiccups in many cases. Our case describes the activation of hiccups in a young male with schizophrenia while being treated with aripiprazole. The patient was switched from risperidone to aripiprazole due to excessive sedation, hiccups started within 48 hours of initiation of treatment with aripiprazole at a dosage of 15 mg/day, and no change in the hiccups was observed despite a dose reduction. Discontinuation of aripiprazole treatment resulted in complete relief from hiccups. This case report shows that antipsychotics may trigger hiccups.