Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 1
Editörden
1. Nöropsikiyatri Arşivi ile Geçmişten Geleceğe
A Erol
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):1-2
TAM METİN
Araştırma
2. COVID-19 Salgını Sırasında Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştığı PsikososyalZorlukların ve Hastalığa Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
N Yorguner, NS bulut, Y Akvardar
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):3-10
ÖZET
TAM METİN
3. Vardiyalı Çalışan Sağlık Çalışanlarında Uyku Hijyeni ve Uyku Bozukluğunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
DG Hattatoğlu , Ş Aydın , C Aydın , BP Yıldız
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):11-15
ÖZET
TAM METİN
4. Ötimik Bipolar Hastalarda Serum Agouti-İlişkili Peptid Düzeyleri ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki
N Dolapoğlu, BPŞ Yürekli , MÇ Eker , H Elbi
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):16-20
ÖZET
TAM METİN
5. Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri
A Çakar , C Ulusoy , T Gündüz , Cİ Küçükali , M Kürtüncü
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):21-25
ÖZET
TAM METİN
6. Depresyon Tanısı Almış Hastalarda Tekrarlayıcı Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisinin Tat ve Koku Duyuları Üzerine Etkisinin Araştırılması
H Kullakçı , AR Sonkaya
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):26-33
ÖZET
TAM METİN
7. Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı Multipl Sklerozlu Hastalarda Dizabilite Düzeyi, Serum ve Beyin Omurilik Sıvısı Nörofilament Düzeyi ile İlişkilidir
C Uzunköprü , N Yüceyar , S Güven Yılmaz , F Afrashı , Ö Ekmekçi ,D Taşkıran
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):34-40
ÖZET
TAM METİN
8. Bipolar Bozuklukta Mevsimsellik: Duygudurum Belirtilerine, Psikososyal İşlevselliğe, Nörokognisyon ve Biyolojik Ritim Üzerine Etkisi
FP Çökmüş , K Aşçıbaşı , DS Dikici , EÖ Çöldür , E Avcı , Ö Aydemir
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):41-47
ÖZET
TAM METİN
9. Nöbetle İlişkili Başağrıları: Prospektif Karşılaştırılmalı Kohort Çalışması
C Haki , Ö Akdoğan , Bora
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):48-51
ÖZET
TAM METİN
10. Bir Kliniğin İlk Kür Tecrübesi: Okrelizumab Başlanacak Hastaya Yaklaşım
S Demir , MM Atmaca , RE Togrol
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):52-56
ÖZET
TAM METİN
11. Alkol Bağımlılığı Hastalarında Taburculuk Sonrası İlk Altı Ay İçindeki Tekrar Yatış Oranları ve Nedenleri
B Geniş , B Coşar , Z Arıkan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):57-62
ÖZET
TAM METİN
12. Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Zihin Kuramı ve Bağlanma Özellikleri ile Hastalık Şiddeti Arasındaki İlişki
İ Küçükparlak , H Karaş , M Kaşer , EA Yıldırım
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):63-67
ÖZET
TAM METİN
Derleme
13.
N Wu , E Tüzün , Y Cheng , L Yan , Y Wu , J Rao , H Huang , S Lı , L Shı , X Wu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):68-72
TAM METİN
Olgu Sunumu
14. Ülkemizde Endemik Bir Zoonoz Nedeni; Tularemi'ye Bağlı Santral Sinir Sistemi Vasküliti
E Çoban , HC Serindağ , E S Kara , HH Selçuk , F Eren , VB Albay , A Soysal
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):73-76
ÖZET
TAM METİN
15. Şizofreni Tanılı Erişkin Bir Olguda Aripiprazole Bağlı Hıçkırık: Olgu Sunumu
MO Kutuk , E Berdzenıshvılı , GG Aksu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):77-78
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
16. COVID-19 ile İlişkili Başağrısı için Tanı Kriterlerine Acil Gereksinim: İyi Bir Sınıflama Gelecekteki Çalışmalara Işık Tutabilir
B Baykan , A Özge , M Ertaş , AÇ Atalar, , H Bolay
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(1):79-80
TAM METİN