Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: ; Sayı: 17>> Özet
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi; 2012;(17):43-50
Saldırgan Cinsel Davranışta Kadınsılığın Öldürülmesi - Hapsedilmiş Bir Ergenin Kliniği- 
M Ravit (Çeviren: Z Okçuoğlu)
Bu yazıda, tutkulu bir kız ergenin kliniğinden hareketle, yazar, nasıl cinsel içerikli bir şiddet eylemine geçişin aynı zamanda bir kadının öldürülmesiyle tamamlanmış başarısız bir “pasif işleyişi” oluşturduğunu göstermektedir. Sonia, toplu bir tecavüze katılmıştır ve kendinden bir yaş küçük olan kurbanına barbarca davranmış, işkence etmiştir. Yazarın ortaya koyduğu “kadınsılığın katli (feminicide)” terimi özellikle kadınsılığa karşı şiddeti vurgulamak içindir. Kadınsının öldürülüşü, ergenliğin bu döneminde güçlü biçimde uyanan dürtüselin istilası riskine karşı bir tepkidir. Sonia’nın durumunda, orta derecede bir pasifliğin işleyişi olası değildir; çünkü kadınsı imge baştan çıkarma ve uyarılmadan sorumludur. Makale, ergenliğinin bu evresinde ve ceza sürecinde Sonia’nın klinik takibinin zorluklarını anlatmaktadır. Görüşmeleri, cinsel olarak şiddet eylemlerine başvuran diğer ergenlerle olduğu gibi, travmatik zorluklar yaşanan önemli dürtüselliklerin içsel tedavisinin ne kadar olanaksız olduğunu gözler önüne sermektedir. Eyleme geçiş, düzenlenmeyi ya da birleşmeyi başaramayan ve özdeşimsel kırılmaların tehdidini temsil eden iç ruhsal öğeleri genişleten ve bütünleştiren bir sahne gibi düşünülmüştür. Sonia kadınsı imgeyi reddeden ve saldırır; bu eyleme geçişi başlatan etkenlerin tetikleyicisidir. 
Executing Feminity in Sexually Violent Act: The Profile of an Imprisoned Adolescent
This is a case study describing findings of an assessment of narcissistic personality disorder with depressive disorder with depressive symptoms using the Rorschach test in psychoanalytical terms. A 28 years old male patient with suicidal ideation was admitted to hospital, and then referred to a psychiatric clinic for further assessment . The same day, the patient, undertook a Rorschach test, who denied any active suicidal thoughts. Test analysis revealed a narcissistic personality structure with underlying depressive features and anti depressive defenses. An insufficient differentiation of the superego was noted specifically.