Dergi Ara >>
Derleme
1. Sınır Durumlar: Çağdaş Fransız Psikanalitik Yaklaşımı
JY Chagnon
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):9-20
ÖZET
Çeviri
2. Sınır Durumlar: Çağdaş  Fransız Psikanalitik Yaklaşımı
JY Changon (Çeviren: L Mete)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):9-21
ÖZET
Derleme
3. Çocukluk Döneminde Görülen Sınır Patolojilerin Ortak Özellikleri
N Zabcı
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):23-29
ÖZET
4. Çocukluk Döneminde Görülen Sınır Patolojilerin Ortak Özellikleri
N Zabci
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):23-29
ÖZET
Araştırma
5. Psikosomatik Patolojilerde Sınırların Kırılganlığı
AEY Sever
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):31-42
ÖZET
Derleme
6. Psikosomatik Patolojilerde Sınırların Kırılganlığı
EY Sever
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):31-42
ÖZET
Çeviri
7. Saldırgan Cinsel Davranışta Kadınsılığın Öldürülmesi - Hapsedilmiş Bir Ergenin Kliniği- 
M Ravit (Çeviren: Z Okçuoğlu)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):43-50
ÖZET
Olgu Sunumu
8. Saldırgan Cinsel Davranışta Kadınsıuğın Öldürülmesi -Hapsedilmiş Bir Ergenin Kliniği
M Ravit
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):43-50
ÖZET
Araştırma
9. Depresif Bulguları Olan Narsisistik Olgunun Rorschach Testiyle Değerlendirilmesi
A Güler
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):51-60
ÖZET
Derleme
10. Depresif Bulguları Olan Narsissistik Olgunun Rorschach Testiyle Değerlendirilmesi.
A Güler
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):51-60
ÖZET
11. Sihirli Ayna Söyle Bana
Z Okray
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):61-64
ÖZET
12. Sihirli Ayna Söyle Bana
Z Okray
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):61-64
ÖZET
13. Paranoyada Ben ve Öteki
S de Mijolla-Mellor
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):65-76
ÖZET
Çeviri
14. Paranoyada Ben ve Öteki
S de Mijolla-Mellor (Çeviren: D Satgan)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):65-76
ÖZET
15. Olumsuzlama
S Freud (Çeviren: F Kandemir)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):77-80
ÖZET
16. Olumsuzlama
S Freud (Çev. F Kandemir)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2012; (17):77-80