Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 8; Sayı: 17>> Özet
TAM METİN
Nesne Psikoloji Dergisi; 2020;8(17):315-332
Gruplar Arası Hayali Temas Kuramı ve Araştırmaları Üzerine Bir Derleme
İ Tayınmak, A Türkeli
Mersin Üniversitesi, Mersin
Önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık, maruz kalan grup üyelerinin birçok fiziksel ve psikolojik zorluk yaşamasına zemin hazırlamaktadır. Önyargı ve ayrımcılığın olumsuz sonuçlarını azaltmak, daha olumlu gruplar arası tutum ve davranışların gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli araştırmalar yürütülmüş ve kuramlar geliştirilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen kuramlardan biri de gruplar arası hayali temas kuramıdır. Hayali temas, grup üyeleri arasında zihinsel olarak olumlu bir iletişim kurma yoluyla önyargıların azalmasına katkı sağlayan dolaylı bir temas türüdür. Türkiye’de hayali temas kuramı ile ilgili yürütülen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle mevcut derleme çalışmasının amacı, hayali temas kuramını ve bu kuram çerçevesinde yürütülen bazı araştırma bulgularını sunmak, sunulan araştırma bulgularına dayanarak önerilerde bulunmak ve hayali temas hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler ve araştırmacılar için Türkçe bir kaynak sağlamaktır. Bu amaçla öncelikle önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık kavramlarına değinilmiş ve hayali temas kuramının dayandığı kuram ve araştırmalara ilişkin bilgi sunulmuştur. Daha sonra hayali temas kuramı, kuramın uygulanma noktasıyla ilgili yapılan değişiklikler, kuramla ilgili dünyanın çeşitli bölgelerinde ve Türkiye’de yürütülen araştırma bulguları ayrı ayrı ele alınarak incelenmiştir. Son bölümde ise kuramla ilgili görüşler ve gelecekte yürütülecek çalışmalara ilişkin öneriler sunulmuştur.
A Review on Intergroup Imagined Contact Theory and Research
Prejudice, stereotype and discrimination cause the exposed group members to experience many physical and psychological difficulties. Various studies have been conducted and theories have been developed in order to reduce the negative consequences of prejudice and discrimination and to develop more positive intergroup attitudes and behaviors. One of the theories developed in this context is the intergroup imagined contact theory. Imagined contact is a type of indirect contact that contributes to the reduction of prejudices through a positive mental communication between group members. Number of studies carried out in Turkey about imagined contact theory is quite limited. Therefore, the purpose of the current review study is to present the imagined contact theory and some research findings conducted within the framework of this theory, to make suggestions based on the presented research findings, and to provide a comprehensive Turkish resource for students and researchers who want to have information about imagined contact. For this purpose, firstly, brief information about the concepts of prejudice, stereotype and discrimination and the theories that imagined contact theory based on were presented. Then, imagined contact theory, methodological modifications of imagined contact settings, and related research findings carried out worldwide and in Turkey were reviewed separately. Finally, some opinions and suggestions related to the theory and future directions were presented.