Dergi Ara >>
Nesne Psikoloji Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 8; Sayı: 17
Araştırma
1. Farklı Karmaşıklık Seviyelerine Sahip Sürüş Simülasyon Senaryoları Arasında Trafik İklimine Bağlı Farklılıklar
Y Üzümcüoğlu, İ Öztürk, T Özkan
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):171-179
ÖZET
TAM METİN
2. Türk Kadınlarının Cinsel Mitleri ve Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
G Selam, H Erensoy, MG Luş
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):180-188
ÖZET
TAM METİN
3. Mesleki Öz – Yeterlilik İnancının Psikolojik Güvenlik ve Beyana Dayalı Kişisel İnisiyatif Arasındaki Aracı Rolü
Ş Aksoy, N Mamatoğlu
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):190-201
ÖZET
TAM METİN
4. Mahremiyet İhlali Ölçeği’nin Uyarlama Çalışması
D Gümüşten, TY Irmak
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):202-213
ÖZET
TAM METİN
5. Affetme Odaklı Grup Rehberliğinin Ergenlerin Affetme Eğilimi Üzerindeki Etkisi
E Asıcı, R Karaca
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):214-232
ÖZET
TAM METİN
6. Güvenli Yer Senaryolarının Değerlendirilmesinde Oyuncak Öykü Tamamlama Testi’nin Yetişkinlere Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerliğe İlişkin Bir Ön-Çalışma
S Uluç, Y Kahya
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):233-253
ÖZET
TAM METİN
7. Ödamonik İyi Olma Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Yıldırım, M Bozdemir
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):254-269
ÖZET
TAM METİN
8. İşlevsel Özelleşmeye Yeni Bir Bakış: Nöronal Saatler
G Ünal, İ Ayhan
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):270-283
ÖZET
TAM METİN
9. Haset Duygusu Üzerine Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme
BD Kaynak
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):284-291
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Aile Katılımının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Benlik Saygısı veSosyal Duygusal Uyumu Üzerindeki Etkileri
N Ergüden, A Doğan, ZŞ Hastaoğlu
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):297-309
ÖZET
TAM METİN
11. Gruplar Arası Hayali Temas Kuramı ve Araştırmaları Üzerine Bir Derleme
İ Tayınmak, A Türkeli
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):315-332
ÖZET
TAM METİN
12. Çocuk ve Ergenlerde Televizyon İzleme Sıklığı ve Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları: Ekme Kuramı Bağlamında Bir Derleme Çalışması
T Gündüz, AN Akyüz, AB Sunaş
Nesne Psikoloji Dergisi, 2020; 8(17):333-358
ÖZET
TAM METİN