Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 22; Sayı: 43>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2019;22(43):90-101
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Erken Tanımada Cinsiyet Önyargısı
E Eryılmaz, AMÜ Budak
Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği, Ankara
Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, ilkokul öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı olan çocukları tanımalarında cinsiyet önyargılarının incelenmesidir. Yöntem: 50’si devlet ve 50’si özel olmak üzere toplam 100 ilkokul öğretmenine, DSM-5 (APA, 2013) tanı kriterlerine göre düzenlenmiş, DEHB’in alt tipleri olan dikkatsizlik, hiperaktivite ve birleşik tipe ait belirtilerden oluşan altı kısa hikâye (vinyet) verilmiştir. Vinyetleri okuyan öğretmenlerden hikâyelerdeki çocuğun (kız ve erkek), davranışlarını tanımlamaları sorulmuştur. Bulgular: Çalışmanın bulguları,öğretmenlerin DEHB’in dikkat eksikliği alt tipi olan kız çocuklarını tanımakta başarısız olduklarını göstermektedir. Buna ek olarak, öğretmenler DEHB’in birleşik alt tipi olan kız çocuğunu anlamlı olarak daha az tanımaktadırlar, ancak hiperaktivite alt tipi olan kız çocuğunu diğer vinyetlerdeki çocuklara göre anlamlı olarak daha fazla tanımaktadırlar.
Gender Bias in Early Recognition of ADHD
Aim: The present study examined teachers’ gender bias in recogniton of ADHD. Method: 100 (50 public and 50 private) primary school teacherswere given six vignettes, meetingthe DSM-5 (APA, 2013) criteria for Attention Deficit Hyperactivity Disorderpresentations, namely inattentive, hyperactivity and combined. Results: Significant majority of teachers failed to recognize vignette ofa girlwith inattentive presentation of ADHD. In addition to this, teachers recognized combined presentation in girls significantly less, and they recognized hyperactive presentation in girls significantly more than other presentations of ADHD vignettes.