Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2019; Cilt: 22; Sayı: 43
Araştırma
1. Mental Durumlarda Kraepelin’in Tanılama Modeliile Lacan’ın Yapısal Yaklaşımının Bir Karşılaştırması:Konumlanmadan Araştırma ve Uygulamaya
S Baltacı
Türk Psikoloji Yazıları, 2019; 22(43):1-10
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Bilişsel Psikolojide Bilgisayar Temelli Davranışsal Deneyler Tasarlanırken, Uyarıcı Sunumu ve Tepki Zamanı ÖlçümündeYaşanan Zamanlama Sorunları
O İyilikci
Türk Psikoloji Yazıları, 2019; 22(43):14-24
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Q Yöntemi: Tarihi, Kuramı ve Uygulaması
M Karasu, M Peker
Türk Psikoloji Yazıları, 2019; 22(43):28-39
ÖZET
TAM METİN
4. Psikoloji Penceresinden Erken Yaşta Evlendirilen Kız Çocukları
B Aslan
Türk Psikoloji Yazıları, 2019; 22(43):43-53
ÖZET
TAM METİN
5. Sosyal Karşılaştırmaların Ulusal Nostalji Üzerindeki Etkisi
S Alper, DR Tasman
Türk Psikoloji Yazıları, 2019; 22(43):59-68
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Uyuma Yönelik Olmayan Bir Duygu Düzenleme Stratejisi Olarak Kompulsiyonlar
F Oktay
Türk Psikoloji Yazıları, 2019; 22(43):74-86
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
7. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Erken Tanımada Cinsiyet Önyargısı
E Eryılmaz, AMÜ Budak
Türk Psikoloji Yazıları, 2019; 22(43):90-101
ÖZET
TAM METİN