Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 22; Sayı: 43>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2019;22(43):74-86
Uyuma Yönelik Olmayan Bir Duygu Düzenleme Stratejisi Olarak Kompulsiyonlar
F Oktay
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
Duygu düzenleme (DD), bireylerin duygusal deneyimlerini tanımlama ve bu duygusal deneyimlere tepki verme şekilleriyle ilişkilidir. Bireylerin bu deneyimlerini, uyum ve psikolojik işlevselliği arttıracak biçimde yumuşatma ve yönetme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Duygu düzenlemedeki eksikliklerin birçok psikiyatrik bozuklukta gözlendiğine işaret edilmiştir. Bu bozukluklardan biri de Obsesif Kompulsif Bozukluktur (OKB). OKB’li bireyler bozuklukla ilişkili bir uyaranla karşılaştıklarında sağlıklı bireylere göre daha fazla kaygı deneyimlemektedirler. Obsesyonlara eşlik eden kaygıyı azaltmak için kompulsiyonları yapmak zorundaymış gibi hissetmektedirler. Diğer yandan, kompulsif alışkanlıklarının mantıksızlığının farkındadırlar. Ancak başa çıkamayacakları denli büyük kaygı yaşadıkları için tekrarlayan bu davranışlara karşı koyamazlar. Bu örüntü göz önünde bulundurulduğunda bu insanlar için uyaranla ilişkili aşırı kaygının DD mekanizmasındaki bozukluklarla ilişkili olabileceği ve kompulsiyonların aslında uyuma yönelik olmayan DD stratejileri olabileceği düşünülmüştür. Bu çalışma kapsamında kompulsiyonların, uyuma yönelik olmayan DD stratejileri arasındaki konumu tartışılmıştır. Gözden geçirilen çalışmalar, OKB belirtiselliği ve DD stratejilerinin etkin kullanılamaması arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Buradan hareketle, OKB tedavilerinde DD bileşenlerine nasıl yer verilebileceğiyle ilgili görüşler aktarılmıştır. Sonuç olarak OKB tedavilerinde DD becerilerinin geliştirilmesine yönelik bileşenlerin kullanılmasıyla, tedavilerden alınacak yararın arttırılabileceği düşünülmüştür.
Compulsions as a Maladaptive Emotion Regulation Strategy
Emotional Regulation (ER) is related to the manner how individuals describe their emotional experiences and respond to these emotional experiences. It is defined as the ability to moderate and manage those experiences in order to enhance adaptation and the psychological functionality. It is pointed out the lack of Emotional Regulation is observed in many kind of psychiatric disorders. One of these psychiatric disorders is Obsessive Compulsive Disorder (OCD). When people with Obsessive Compulsive Disorder face a stimulus which related with their disorder, they experience more anxiety than healthy people. They feel obliged to do their compulsion in order to decrease the anxiety level accompanying their obsessions. On the other hand, they are aware of the irrationality of their compulsions. Nevertheless, they cannot resist doing those repetitive behaviors because of their insuperable anxiety level. When this pattern is taken into consideration, it is thought that excessive anxiety associated to the stimulus can be related to the failure of the ER mechanisms for these people and compulsions actually can be maladaptive ER strategies. In this study, the position of compulsions among non-adaptive ER strategies was discussed. Reviewed studies remarked the relation between OCD symptomatology and the ineffective use of ER strategies. From this point of view, opinions about how the ER components could be included in OCD therapies were reported. As a result, the use of components for the development of ER skills in OCD treatments was considered to increase the efficiency from the treatments.