Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 22; Sayı: 43>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2019;22(43):43-53
Psikoloji Penceresinden Erken Yaşta Evlendirilen Kız Çocukları
B Aslan
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum
Çocuk evlilikleri çocuklar henüz fiziksel, fizyolojik ve psikolojik açılardan evlenme ve çocuk sahibi olma sorumluluklarını taşımaya hazır olmadan, on sekiz yaş öncesi gerçekleştirilen evliliklerdir. Gelişmekte olan ülkelerde oldukça yaygın olan çocuk evlilikleri Türkiye’de de önemli bir sorun olarak var olmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, kız çocuk evliliklerini yaygınlığı, nedenleri ve en önemlisi de psikolojik sonuçları açısından ele almaktır. Erken yaşta evlendirilen kız çocukları fiziksel ve psikolojik açıdan pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Evliliklerinde fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmakta, kendisini ilgilendiren pek çok konuda fikir beyan etmesine izin verilmemektedir. Bu durumun kadının toplumdaki eşitsiz konumunu güçlendirerek kadınları ihmal ve istismar döngüsüne hapsettiği düşünülmektedir.
Early Marriages from a Psychological Point of View
Any marriage that is carried out before the age of eighteen, before the child is physically, physiologically and psychologically ready to bear the responsibilities of marriage and having children. Child marriages, which are very common in developing countries, continue to be an important problem in Turkey. Aim of the present study is to point out the prevelance, causes and most importantly the psychological outcomes of child marriages. Early married girls confront with many physical and psychological problems. They expose to physical and sexual abuse and are not allowed to express their opinions on many issues that concern them. This situation reinforces the unequal position of women in society and imprisons women in the cycle of neglect and abuse.