Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 30; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2019;30(2):145-148
Bipolar Depresyonda Bupropiyon Kullanımına Bağlı Manik Kayma:İki Olgu Sunumu
EK Kılıç, Y Görgülü, RK Çınar,MB Sönmez
Uzunköprü Devlet Hastanesi, Edirne
Bupropiyon seçici norepinefrin ve dopamin geri alım inhibitörüdür. Depresyon tedavisinin yanı sıra nikotin bağımlılığının tedavisinde de kullanılmaktadır. Diğer antidepresan tedavilere göre bipolar bozuklukta depresif dönemde kullanılan bupropiyonun manik ya da hipomanik kaymayı tetikleme riski daha düşüktür. Bu yazıda duygudurum düzenleyici tedaviye eklenen bupropiyon sonrası manik kayma gözlenen iki olgu sunulmuştur. Birincisi 43 yaşında kadın hastadır. Bipolar bozukluk depresif dönem tanısıyla kullanmakta olduğu lityum ve ketiapin tedavisine bupropiyon eklendikten sonra manik belirtiler ortaya çıkmıştır. Bupropiyon kesilerek ayaktan takibe alınmış ve hızlıca belirtileri kaybolmuştur. İkincisi 26 yaşında erkek hastadır. Bilinen bipolar bozukluk tanısı olan hasta depresif semptomları nedeniyle kullanmakta olduğu lityum ve valproat tedavisine bupropiyon eklendikten sonra psikotik özellikli manik belirtileri nedeniyle yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Bupropiyon kesilip antipsikotik tedavi düzenlendikten kısa süre sonra belirtilerinde belirgin düzelme gözlenmiştir.
Manic Shift Due to the Use of Bupropion in Bipolar Depression: Two Case Reports
Bupropion is a selective norepinephrine and dopamine reuptake inhibitor. It is used in the treatment of depression and nicotine addiction. When compared to the other antidepressants, bupropion has a relatively lower risk of triggering shift to hypomania or mania in bipolar depression treatment. Here we report two cases of bipolar depression patients with manic shift when bupropion was used as an adjunct to mood stabilizer treatment. The first was a 43-year old female patient. Manic symptoms occurred after bupropion was added to lithium and quetiapine treatment for bipolar disorder (BD) depressive episode. Her manic symptoms regressed rapidly after discontinuing bupropion treatment. The second patient was a 26-year old male on lithium and valproate therapy with a BD diagnosis. After bupropion was added to his treatment for depressive symptoms, psychotic mania ensued and he had to be admitted to the hospital. Significant improvement was noted shortly after bupropion was discontinued and antipsychotic treatment was initiated.