Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 30; Sayı: 2
Araştırma
1. Erken Evre ve Kronik Bipolar Bozukluk Hastalarında İnflamasyon ve Nörodejenerasyon Bulguları
S Karabulut, İ Taşdemir, U Akcan, Cİ Küçükali, E Tüzün, S Çakır
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(2):75-81
ÖZET
TAM METİN
2. Alkol Bağımlılarında Nitrik Oksit Sentaz-1 Ekzon 1f-VNTR Gen Polimorfizmi’nin Bağımlılık ile İlişkili Klinik Özellikler, Dürtüsellik ve Eşlik Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Belirtileri Üzerine Etkisi
İ Karakaya, ŞC Gürel, Y Ayhan, MA Kaşifoğlu, S Karahan, MÖ Babaoğlu, E Göka, HN Dilbaz, BD Uluğ, B Demir
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(2):82-89
ÖZET
TAM METİN
3. Spondilit Hastalarında Depresyon ve Anksiyete: Yaygınlık ve Klinik Parametreler ile Öz-Bildirim Sonlanım Ölçeklerinin İlişkisi
AB Tekaya, I Mahmoud, I Hamdı, S Hechmı,O Saıdane, R Tekaya, L Abdelmoula
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(2):90-98
ÖZET
TAM METİN
4. Panik Bozukluğunda Bir Kışkırtma Testi Olarak Karbondioksit Solumanın Etkinliğinin Meta Analizi
Ü Tural, F Alioğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(2):99-108
ÖZET
TAM METİN
5. Psikojenik Nöbet Tipinde Konversiyon Bozukluğu Olan Ergenlerde Çocukluk Çağı Travmaları, Bağlanma ve Aleksitimi
Ö Uzun, D Akdemir, M Topçu, B Özsungur
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(2):109-117
ÖZET
TAM METİN
6. Patolojik Narsisizm Envanterinin Türkçe Standardizasyonu,Geçerlik ve Güvenirliğinin Sınanması
G Şen, E Barışkın
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(2):118-129
ÖZET
TAM METİN
7. İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Uyarlama,Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
S Çakıroğlu, N Soylu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(2):130-136
ÖZET
TAM METİN
8. Kernberg ve Kohut’un Narsisistik Kişilik Bozukluğu Kuramlarının Karşılaştırması
A Schmıdt
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(2):137-141
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Sertleşme Bozukluğunun Eşlik Ettiği Majör Depresyonda Modafinil Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
H Karaş, M Kaşer
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(2):142-144
ÖZET
TAM METİN
10. Bipolar Depresyonda Bupropiyon Kullanımına Bağlı Manik Kayma:İki Olgu Sunumu
EK Kılıç, Y Görgülü, RK Çınar,MB Sönmez
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(2):145-148
ÖZET
TAM METİN