Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2019;6(3):93-96
Seçkin Kadın Futbol Oyuncularında Gece Uykusu Yoksunluğunun İştah ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri
H Arazi, J Mehrabani, M Irandoost, E Khalegimamaghani
University of Guilan Faculty of Sport Sciences, Iran
Amaç: Uyku ve uyanma; fizyolojik fonksiyonlardan, aydınlık ve karanlıktan, çalışma programlarından ve diğer etkinliklerden etkilenen biyolojik bir döngüdür. Vücut fonksiyonlarında ve iştahta uykunun hayati önemi vazgeçilmezdir ve bu özellikle sporcular için önemlidir. Bu arada, futbol oyuncularının şartları uykudan yoksun kalacakları şekildedir ve bu profesyonel bir sporcu için risktir. Bu çalışmada, seçkin kadın futbol oyuncularında gece uyku yoksunluğunun iştah ve fiziksel performans üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya, İran birinci liginde 10 yıllık geçmişi olan 12 seçkin kadın futbol oyuncusu seçildi (yaş: 28,50±3,45 yıl, boy: 160,50±4,07 cm, kilo: 55,12±3,52 kg, beden kitle indeksi: 21,38±1,06 kg/m2). Denekler normal uyku ve gece uykusu yoksunluğu ile iki seansta değerlendirildi ve bu iki seans arasında bir iyileşme haftası da vardı. Değerlendirmelere fiziksel performans ve iştah dahil edildi. Bulgular: Gece uykusu yoksunluğunun; iştah (acıkma, doyma, tokluk hissi ve yeme arzusu), reaksiyon süresi, denge (statik ve dinamik), anaerobik güç (tepe güç, minimum güç, ortalama güç ve yorgunluk indeksi) ve aerobik performans üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gözlendi (p≤0,05). Sonuç: Gece uykusu yoksunluğu, seçkin futbol oyuncularının iştahı ve fiziksel performansı üzerinde bozulmalara neden olabilmektedir. Bundan dolayı, sporcular fiziksel görevlerine başlamadan önce yeterli gece uykusunu göz önünde bulundurmalıdırlar.
Effects of Overnight Sleep Deprivation on Appetite and Physical Performance in Elite Female Soccer Players
Objective: Sleep and awakening are a biological cycle that is affected by physiological function, light and darkness, work programs, and other activities. The vital role of sleep in body function and appetite is essential, and this is especially important for athletes. Meanwhile, the conditions of soccer players are such that they are deprived of sleep, and this is a risk to a professional athlete. The aim of the current study was to examine the effects of overnight sleep deprivation on appetite and physical performance in elite female soccer players. Materials and Methods: Twelve elite female soccer players in the premier league of Iran with 10-year history were selected to the study (age: 28.50±3.45 yr, height: 160.50±4.07 cm, weight: 55.12±3.52 kg, body mass index: 21.38±1.06 kg/m2). Subjects were evaluated in two rounds with normal sleep and deprivation of night sleep (DNS) and between these two rounds was also a recovery week. The evaluations included physical performance and appetite. Results: DNS had a significant effect on appetite (feeling hungry, full, satiate, and eating desire), reaction time, balance (static and dynamic), anaerobic power (peak power, minimum power, average power, and fatigue index), and aerobic performance (p=0.05). Conclusion: DNS may induce disruptions on the appetite and physical performance of elite soccer players. For these, athletes should take into consideration adequate night sleep before performing physical tasks.