Dergi Ara >>
Türk Uyku Tıbbı Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3
Araştırma
1. Çift Taraflı Subtalamik Nükleusa Yönelik DerinBeyin Uyarımı Operasyonu Yapılan İdiyopatikParkinson Hastalarında Operasyon Öncesi ve SonrasıPolisomnografik Verilerin İncelenmesi
NA Torun, GB Şenel, A Gündüz, D Karadeniz, G Kızıltan, S Ertan, S Aydın, S Yağcı, H Apaydın
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2019; 6(3):53-58
ÖZET
TAM METİN
2. Alzheimer Hastalarında Işığın Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Uyku Üzerindeki Etkisi
GB Alparslan, A Özkahraman, D Özbabalık, E Çolak
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2019; 6(3):59-64
ÖZET
TAM METİN
3. İnsomnia Hastalarında Kabul ve Kararlılık Tedavisinin Etkililiği (Tek-kollu Çalışma Planı)
A Zakiei, H Khazaie
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2019; 6(3):65-73
ÖZET
TAM METİN
4. Uyku ve Yaşam Tarzı Anketinin Geçerlik ve Güvenirliği
T Bay, A Ergün
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2019; 6(3):74-79
ÖZET
TAM METİN
5. Gebelerde Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi
A Kostanoğlu, AS Manzak, A Şahin
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2019; 6(3):80-87
ÖZET
TAM METİN
6. Tıp Öğrencilerinde Uyku Bozuklukları Sıklığının Araştırılması ve Sınıflara, Cinsiyete ve Vücut Kitle İndeksine Göre Değişiminin İncelenmesi
F Yavuz, B Kabaağıl, S İsmailoğullaı, G Zararsız, H Per
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2019; 6(3):88-92
ÖZET
TAM METİN
7. Seçkin Kadın Futbol Oyuncularında Gece Uykusu Yoksunluğunun İştah ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri
H Arazi, J Mehrabani, M Irandoost, E Khalegimamaghani
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2019; 6(3):93-96
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Gündüz Aşırı Uykululuk ile Prezente Olan Amyotrofik Lateral Skleroz Olgusu
T Demir, K Aslan, M Balal, Ş Bıçakçı
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2019; 6(3):97-99
ÖZET
TAM METİN