Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 21; Sayı: 41>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2018;21(41):41-56
Anne-Ergen Çiftlerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algısının İçerik Analizi
H Işık, B Şahin, AÖ Çıplak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara
Bu çalışmanın amacı anne-ergen çiftlerinin toplumsal cinsiyet şemalarını içerik analizi yoluyla niteliksel olarak araştırmaktır. Bu amaçla 61 anne-ergen çiftine ulaşılmış ve laboratuvara gelen katılımcılarla yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Katılımcı çiftlerle (anne-ergen) yapılan bu bireysel görüşmelerde, ergenlere ileride nasıl bir kadın/erkek olmak istedikleri, annelere ise ileride oğullarının/kızlarının nasıl bir erkek/kadın olmasını istedikleri sorulmuştur. Katılımcıların cevaplarını içeren ses kayıtları birebir yazıldıktan sonra nitel olarak incelenmiş, tematik üniteler belirlenmiş ve bu belirlenen tematik üniteler kadınsılık, erkeksilik ve nötr kategorilerin altına yerleştirilmiştir. Bununla beraber, katılımcıların cevapları parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden birisi olan ki-kare testi ile analiz edilmiş ve a) anne-ergen b) annelerin kız ve oğlan çocukları ve c) kız ve oğlan ergenlerin kendileri için her bir ana temayı kullanma sıklıkları karşılaştırılmıştır. Ki-kare testlerinin sonuçları anneler, kız ve oğlan ergenler için ana temaların kullanım sıklığı açısından anlamlı farklar göstermiştir. Sonuçlar toplumsal cinsiyet kuramları çerçevesinde tartışılmıştır.
Content Analysis of Maternal-Adolescent Pairs' Perception of Gender Roles
The aim of the current study is to investigate mother-adolescent pairs’ social gender schemas with the content analysis in a qualitative way. With this aim, 61 mother-adolescent pairs were recruited and semi-structured interviews were applied to all participants in the laboratory settings individually. In the interviews applied to each pairs (mother-adolescent) individually, adolescents were asked about how they wanted to be in the future as a woman/as a man and their mothers were asked about how they want their daughter/son to be in the future as a woman/as a man. After each participant’s answer was transcribed individually, their answers were investigated qualitatively. Thematic units in their answers were determined, and those thematic units were placed under the three categories: Femininity, Masculinity, Natural. Also, participants’ answer were tested with a non-parametric statistical test (chi-square) in order to compare the frequency of categories that is used by a) mother-adolescent pairs b) girls-boys c) girls’ mothers-boys’ mothers. The results indicated significant differences in the frequency of main categories used by girls’ mothers-boys’ mothers and girls-boys. Findings were discussed in the light of social gender role theories.