Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2018; Cilt: 21; Sayı: 41
Araştırma
1. Kanser Hastası Çocukların Ebeveynlerinde Travma Sonrası Gelişim ve Yükleme Biçimleri
G Dirik, H Ayas
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(41):1-12
ÖZET
TAM METİN
2. Olayların Merkeziliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İ Boyacıoğlu, Ç Aktaş
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(41):17-26
ÖZET
TAM METİN
3. Çocukların Katılımıyla Yürütülen Araştırmalarda Eti̇k
Z Çakmak
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(41):30-37
ÖZET
TAM METİN
4. Anne-Ergen Çiftlerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algısının İçerik Analizi
H Işık, B Şahin, AÖ Çıplak
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(41):41-56
ÖZET
TAM METİN
5. Öğrencilerin Özsaygılarının Artırılması Yoluyla Okul Terkinin Önlenmesi
HÖ Bademci, EF Karadayı, İGP Karabulut, NB Vural
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(41):60-73
ÖZET
TAM METİN
6. Yüz En-Boy Oranının Psikolojik Özellikler, Sosyal Davranış ve Sosyal Algıyla İlişkisi
SA Sarıbay
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(41):78-95
ÖZET
TAM METİN
7. Zindeleşme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
E Serin, E Önder, AD Şenol, B Erdeniz
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(41):99-113
ÖZET
TAM METİN