Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 32; Sayı: 80>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Dergisi; 2017;32(80):116-133
Meme Kanseri Tanısı Almış Çalışan Kadınlarda Damgalanma ve Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkiler: Psikolojik Esnekliğin Düzenleyici Rolü
H Öcel
Maastricht Üniversitesi, Hollanda.
Bu çalışmada meme kanseri tanısı almış çalışan kadınlarda psikolojik esnekliğin bilinçli farkındalık ve damgalanma ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkilerdeki düzenleyici rolü incelenmiştir. Katılımcıların (N = 170) yaşları 25 ile 56 arasında değişmektedir. Araştırmaya katılan kadın hastalar bilinçli farkındalık, psikolojik esneklik, damgalanma ve psikolojik iyi oluş ölçeklerini doldurmuşlardır. Yapılan düzenleyici regresyon analizleri, psikolojik esnekliğin bilinçli farkındalık ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkilerde düzenleyici bir rolünün olduğunu göstermiştir. Buna göre yüksek bilinçli farkındalık düzeyine sahip olan kanser hastalarının psikolojik esneklikleri yüksek olduğunda psikolojik iyi oluş puanları da yüksek olmaktadır. Düzenleyici regresyon analizleri psikolojik esnekliğin damgalanma ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkilerde de düzenleyici bir rolünün olduğunu göstermiştir. Bu bulgulara göre de yüksek düzeyde psikolojik esnekliğe sahip olmak damgalanmanın psikolojik iyi oluş üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Bu çalışma psikolojik esnekliği olan kişilerin yaşamdaki stresli durumlarla nasıl baş ettiklerini ve psikolojik iyi oluşlarını nasıl arttırdıklarını anlamamızı kolaylaştırmaktadır. Bu bulgular, meme kanseri tanısı almış olmanın olumsuz sonuçlarının üstesinden gelmek için psikolojik esnekliğin gerekli olduğuna dair genel fikrin sağ- lamlığını göstermektedir. Sonuç olarak, araştırmanın bulguları tehditlere esnek bir şekilde yaklaşma kabiliyetinin, stresli ortamlarda çok önemli bir yetkinlik olduğunu gösteren alanyazını desteklemektedir.
The Relations Between Stigmatization and Mindfulness with Psychological Well-Being Among Working Women Diagnosed with Breast Cancer: The Role of Resilience
This study examined moderating role of resilience on the relationship between mindfulness, stigmatization and psychological well-being among working women diagnosed with breast cancer (N = 170). Participants ranged from 25 to 56 years in age. Cancer patients completed the mindfulness scale, resilience scale, stigmatization scale and psychological well-being scale. Moderated regression analysis showed that resilience moderated the influence of mindfulness on psychological well-being. When patients reported a high level of resilience, those with high mindfulness reported higher scores in psychological well-being. Moderated regression analysis also showed that resilience moderated the influence of stigmatization on psychological well-being. These findings indicate that high levels of resilience can reduce the negative effects of stigmatization on psychological well-being. This study advances our understanding of how resilient individuals cope with severe life stressors and increase their well-being. These findings contributed to the robustness of the general idea that resilience is necessary to overcome the negative consequences of diagnosed breast cancer. Hereby, the present findings support the literature that the ability to approach threats in a resilient manner is a crucial competency in stressful circumtances.