Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 32; Sayı: 80
Araştırma
1. Lidere Yakın Olmanın Dayanılmaz Hafifliği: Lider-Üye Etkileşimi, Görev Performansı, Tecrübe ve Terfi Edebilirlik Arasındaki İlişkilerin Testi
S Gürbüz, Ö Ayhan
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(80):1-15
ÖZET
TAM METİN
2. Algılanan Ebeveynlik Biçimleri ile Bozulmuş Yeme Tutumu Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü
SS Yurtsever, ST Sütcü
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(80):20-37
ÖZET
TAM METİN
3. Sosyal Baskınlık Yönelimi Ahlaki Standartları Farklı Ahlaki Temeller Boyunca Perdeliyor: Ahlaki Geri Çekilmede Bireysel Farklılıklar
Ö Yalçın
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(80):44-59
ÖZET
TAM METİN
4. Etnik ve Ulusal Kimlikler ile Dış Grup Tutumları İlişkisinde Çatışma Algısı ve Dış Gruba Sorumluluk Yükleme
SÇ Bagci, E Çelebi
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(80):63-74
ÖZET
TAM METİN
5. Özgünlük ve Psikolojik Belirti Düzeyi Arasındaki İlişkide Psikolojik İhtiyaç Doyumunun Aracı Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modeli
Y Kahya, B Korkmaz
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(80):80-89
ÖZET
TAM METİN
6. Gençler Arasında İntihar Düşüncesi, Girişimi ve Tutumları
M Eskin
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(80):93-111
ÖZET
TAM METİN
7. Meme Kanseri Tanısı Almış Çalışan Kadınlarda Damgalanma ve Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkiler: Psikolojik Esnekliğin Düzenleyici Rolü
H Öcel
Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(80):116-133
ÖZET
TAM METİN