Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi; 2018;1(1):183-192
‘Notadan Senfoniye’ Grup Terapisi
GN Aktaşoğlu
MEB, İstanbul
Bu çalışmada makale psikoterapi enstitüsünde hücum terapisi almış ve bireysel terapileri devam eden farklı kişilik örgütlenmeleri bulunan (narsist, borderline, şizoid, çoklu kişilik bozukluğu) bireyler ile gerçekleştirilen grup terapi seanslarının süreçleri, gözlem değerlendirmeleri psikoterapide bütünleşme boyutunda ele alınmıştır. Çalışma grup seanslarının bireyden gruba etkisi, farklı bireylerin oluşturdukları senfoni, iyileştirirken iyileşme, çoklu kişilik yapısının grup terapi seanslarında varoluşu, terapistin (orkestra şefi) grup seanslarında varlığı ve yokluğunun incelenmesi ayrıca grup seanslarının bütünleşmeye etkisinin daha önce yapılmış araştırma ile kıyaslanarak verilmesi hedeflenmiştir.
“From Note to Symphony” Group Therapy
In this study, the group theraphy process of individuals who had intense theraphy and ones with organization of different personalities (narcisissm, borderline, schizoid, multiple personality disorder) whose personal therapies continue and evaluation of observations have been approached within integration in psychotheraphy. In the study, it was aimed to introduce the effect of an individual on group theraphy, the symphony that is created by different people, curing while recovering, the existence of multiple personality structure in group sessions, the examination of therapist's existence and nonexistence in group sessions in comparison with a previous research.