Dergi Ara >>
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 1; Sayı: 1
Derleme
1. Psikoterapi Tarihi ve Bütüncül Psikoterapi
T Özakkaş
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):1-24
ÖZET
TAM METİN
2. Temel Felsefi Kavramlar Üzerinden Psikoterapiye Bakış
SA Özer
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):25-40
ÖZET
TAM METİN
3. Lacanyen Psikanalitik Kuram ve Öznenin Konumu
K Tuzgöl
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):41-53
ÖZET
TAM METİN
4. İbn Sînâ’nın Nefs Kavramı ve Modern Psikolojideki Ego Kavramının Benlik OlgusuBağlamında Karşılaştırılması
SN Külçe
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):54-78
ÖZET
TAM METİN
5. Masterson Yaklaşımı Çerçevesinde Şizoid Kendilik Bozukluğu ve Bu Yaklaşım Çerçevesinde Tanımlanmış Bir Danışmanın Psikoterapisinin Uygulanması
M Tuncer, Ö Kapısız, N Dönmez
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):79-99
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Rüya Analizi; Olgu Sunumu: Nergis Vakası
H Demir, Ö Kapısız, N Dönmez
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):100-122
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Dini Obsesyon ve Kompulsiyonların Psikoterapisinde Kuramlar, İmkanlar, Sınırlılıklar
TB Toprak
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):123-141
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. EMDR: Olgu Sunumları
RN Duman, S Bayram, B Demirtaş
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):142-164
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Üç İnsan, Bir Olay, Üç Farklı Travmatik Deneyim Süreci
S Bayram, RN Duman, B Demirtaş
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):165-182
ÖZET
TAM METİN
10. ‘Notadan Senfoniye’ Grup Terapisi
GN Aktaşoğlu
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):183-192
ÖZET
TAM METİN
11. Hücum Tedavisi Sürecinin Engelli Çocuğa Sahip Bireylerin Umutsuzluk ve KaygıDüzeyleri Üzerindeki Etkisi
AD Burçak
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):193-203
ÖZET
TAM METİN
12. Hücum Terapisi Sürecine Çözüm Odaklı Yaklaşım’ın Entegrasyonu:Vakalar Üzerinden Nitel Bir Analiz
H Ulaşan
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):204-220
ÖZET
TAM METİN
13. Oda Dışından Narsisist
A Çorak
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2018; 1(1):221-232
ÖZET
TAM METİN