Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2017;28(3):212-216
İntihara Azmettirme, Teşvik, Yardım ve İntihar Kararını Kuvvetlendirme İddiasında Adli Psikiyatrik Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu
A Eşsizoğlu, M Sercan
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
Türk Ceza Kanunu, intihar davranışını suç saymamasına rağmen 84. Maddesine göre başkasının intihar etmesine her türlü katkı (azmettirme, teşvik, yardım, intihar kararını kuvvetlendirme) suçtur. Ancak bu maddeye göre açılan dava sayısı da, adli psikiyatrik bilirkişilik isteği de çok azdır. Bu davalarda adli psikiyatrik bilirkişilik, intihar edenin psikiyatrik değerlendirmesine ve azmettirmekle suçlanan kişiyle ilişkilerinin çözümlemesine dayanır. İntihar tamamlanmışsa psikiyatrik işlem bir ‘psikolojik otopsi’ niteliği kazanır. Bu yazıda intihar ederek ölmüş ve onu intihara teşvik ile suçlanan bir kişi hakkında düzenlenen rapor sü- reci paylaşılmış ve adli psikiyatrik yönleri tartışılmıştır.
Forensic Psychiatric Assessment with the Claim of Incitement, Solicitation, Assistance to Suicide, and Reinforcement of Suicide Decision: A Case Report
Although the act of suicide is not considered a crime in Turkish Criminal Law, any contribution (incitement, solicitation, assistance and reinforcement of suicide decision) to the commitment of suicide is a crime according to the 84th item. However, the number of cases opened with respect to this item as well as request for forensic psychiatric expertise is very rare. In these cases, forensic psychiatric expertise depends on the psychiatric evaluation of the individual that committed suicide and the analysis of his/her relationship with the person that incited the suicide. If the suicide is completed, then the psychiatric process gains the qualification of a “psychological autopsy”. In this paper, we examined a reporting process prepared for an individual that died as a result of suicide and the person accused of inciting him to suicide.Evidence and forensic aspects are discussed.