Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 3
Araştırma
1. Bipolar Bozukluğu Olan Hastalara Yasal Temsilci Atanma Önerisini Etkileyen Sosyodemografik ve Klinik Özellikler
E Akıncı, F Öncü, C Ger, M Sabuncuoğlu, A Kırmızı, N Eradamlar
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(3):144-155
ÖZET
TAM METİN
2. Otizmli Olgularda Moleküler Karyotipleme Yöntemi ile Genetik Etiyolojinin Aydınlatılması
B Özbaran, B Akgün, D Kaçamak, S Köse, A Kavasoğlu, H Onay
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(3):156-162
ÖZET
TAM METİN
3. İntihar Girişimi Öyküsü Olan Şizofreni Olgularında Şimdiki Klinik Değişkenler
DS Aykut , FC Arslan, EÖ Karagüzel , S Karakullukçu, A Tiryaki
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(3):163-171
ÖZET
TAM METİN
4. Vajinismuslu Çiftlerde Bilişsel Davranışçı Terapinin Cinsel Doyum, Evlilik Uyumu, Depresyon ve Anksiyete Belirti Düzeyleri Üzerine Etkisi
CŞ Öztürk, H Arkar
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(3):172-180
ÖZET
TAM METİN
5. Ergen Bağlanma Biçimlerinin Tematik Uyaranlara Verilen Öyküsel Tepkiler Aracılığıyla Değerlendirilmesi
Z Tüzün , G Soygüt
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(3):181-189
ÖZET
TAM METİN
6. Kanser Hastalarında Yas Belirtilerinin Ölçülmesi: Uzamış Yas Bozukluğu Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
IG Danışman , M Yalçınay , N Yıldız
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(3):190-197
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Yasadışı ve Kötüye Kullanılan Madde Analizlerinin Kapsamı, Kalite ve Güvenlik Gereklilikleri
T Küme , Ç Karakükcü , A Pınar , H Coşkunol
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(3):198-207
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Şizofreni Hastalarında Klozapin ile İlişkili Tardif Distoni Tedavisinde Düşük Doz Aripiprazolün Etkililiği
L Huh , BJ Lee
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(3):208-211
ÖZET
TAM METİN
9. İntihara Azmettirme, Teşvik, Yardım ve İntihar Kararını Kuvvetlendirme İddiasında Adli Psikiyatrik Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu
A Eşsizoğlu, M Sercan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(3):212-216
ÖZET
TAM METİN
10. Alkol Yoksunluğu ile Tetiklenen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu  
T Mengi, Y Seçil, A Çoban, Y Beckmann
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(3):217-220
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
11. Özgül Olmayan Psikiyatrik Belirtilerle Başlayan Bir Subakut SklerozanPanensefalit Olgusu
ZA Tak, M Çelik, A Kalenderoğlu, S Sağlam, B Ekmekçi, Y Altun
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(3):221-223
TAM METİN