Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi; 2017;4(2):37-47
Narsisistik Kişilik Örgütlenmesi ve Narsisistik Savunmaların Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi: Vaka ve Süpervizyon Çalışması
Ç Yalçın, B Ünal, S Ülbe
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Bu çalışma narsisistik kişilik örüntüsüne sahip bir hastanın psikopatolojisinin hastanın kullandığı savunmaların ve hastanın nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesini, psikoterapi sürecini, karşı-aktarım ve karşı- aktarımın psikoterapi sürecine etkisini ve süpervizyon sürecinin değerlendirilmesini içermektedir. Her bir bölümü aynı süpervizyon grubu içerisindeki farklı kişiler tarafından yazılmış olan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Patolojik narsisizmi ve narsisistik savunmaları teorik açıdan inceleyen ilk bölüm terapistin süpervizyon grubundan akranı tarafından yazılmış ve bu incelemeler nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Hastanın yaşam öyküsünün anlatıldığı ikinci bölüm ve psikoterapi sürecinin ele alındığı üçüncü bölüm hastanın terapisti tarafından yazılmış; hastanın semptomları nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmiş ve hastanın terapistte yarattığı duygular ve bu duyguların psikoterapi süreci üzerindeki etkileri incelenmiştir. Süpervizyon sürecinin, süpervizör tarafından ele alındığı son bölümde ise hastadaki narsisistik kişilik örüntüsünün süpervizyon ortamına nasıl bir etkisinin olduğu, terapistin süreçleriyle birlikte nasıl değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin terapi sürecine nasıl bir etkisinin olduğu aktarılmıştır.
Evaluation of narcissistic personality pattern and defenses within the framework of object relations theory: A report of a case and supervision process
This study examines the psychopathology of a patient with a narcissistic personality pattern and her defenses within the framework of object relations theory, focusing on the psychotherapy process, countertransference, and the evaluation of the supervision process. Each of four sections of this article was written by different people in the same supervision group. The first part, which was written by a peer from the supervision group, examines pathological narcissism and narcissistic defenses in a theoretical framework, and these examinations were carried out within the framework of object relations theory. The second part of this study, which is about the history of the patient, and the third part of this study, which is about psychotherapy process, were written by the patient’s therapist; the symptoms of the patient are examined within the framework of object relations theory. Furthermore, the emotions of the psychotherapist that have arisen as a result of countertransference and the effects of these emotions on the psychotherapy process were analyzed. In the last section, in which supervision process was discussed from the supervisor’s perspective, how the narcissistic personality pattern of the patient affected the supervision environment, how this pattern was evaluated together with personal processes of therapist and how this evaluation affected the therapy process were explained.