Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 2
Olgu Sunumu
1. Sınırdurum Kişilik Organizasyonunun ve Depresif Semptomların Sullivan’ın Kişilerarası Teorisi Açısından Yorumlanması: Terapistin Katılımcı Gözlemci Rolü
TU Suiçmez
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 4(2):1-9
ÖZET
TAM METİN
2. Lacancı Söylem Kuramı: Histeriğin Söylemine Dair Bir Vaka Örneği
E Ünal
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 4(2):10-23
ÖZET
TAM METİN
3. Nesne İlişkileri Kapsamında Freudyen Konseptler üzerine bir Literatür Taraması: Oral Saplanımlı bir Histeri Vakası ve Terapi Süreci
F Canbolat
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 4(2):24-36
ÖZET
TAM METİN
4. Narsisistik Kişilik Örgütlenmesi ve Narsisistik Savunmaların Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi: Vaka ve Süpervizyon Çalışması
Ç Yalçın, B Ünal, S Ülbe
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 4(2):37-47
ÖZET
TAM METİN