Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi; 2017;4(2):1-9
Sınırdurum Kişilik Organizasyonunun ve Depresif Semptomların Sullivan’ın Kişilerarası Teorisi Açısından Yorumlanması: Terapistin Katılımcı Gözlemci Rolü
TU Suiçmez
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
İnsan bir varlık olarak temelde birtakım arzularını doyurabilmek, gerilim hissini azaltabilmek ve daha anlamlı bir etkileşimve çevre sağlayabilmek için kişilerarası ilişki kurmaya ihtiyaç duymaktadır (Sullivan, 1953).Terapi sürecinde de danışanın hayatında oluşturduğu kişilerarası ilişkileri incelemek ve şikâyetleri bu etkileşimler çerçevesinde konumlandırmak önemli bir yer kaplamaktadır. Bu süreçte terapist ile danışan arasında kurulan ilişki bahsi geçen ilişkilerin incelenmesinden elde edilen verilerin işleneceği ve yeni doğrulayıcı duygusal deneyimlerin oluşturulacağı sağlıklı ve güvenli bir alan işlevine sahiptir. Bu noktada da Sullivan’ın “katılımcı gözlemci” adını verdiği pozisyon terapist ile danışan arasında kurulan ilişkinin yeni deneyimler yaratmasının zeminini hazırlamaktadır. Bu makalede, istikrarsız kendilik imajı, değişken duygular, dönemsel olarak artan depresif semptomlar ve dürtüsel davranışlar, kişilerarası ilişkilerde bozulmalar ve ayrılma-bireyleşme meselelerinde yaşadığı zorluklardan şikayetçi olan vaka genel özellikleriyle özetlenmiş ve terapi süreci Sullivan’ın kişilerarası teorisi açısından ele alınmıştır. Terapi süreci, terapist ile hasta arasında kurulan ilişki ve bu ilişkinin işlemlenmesi üzerinden vakanın şikayetlerinin özelliklerini ve bunları sürdüren faktörleri anlamayı ve şikayetlerinde de gerileme sağlayacak olan kişilerarası ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamıştır.
An Interpretation of Borderline Organization in Personality and Depressive Symptoms with Regard to Sullivan’s Interpersonal Theory: The Participant Observer Role of Therapist
Sullivan (1953) explained that human being needs an interpersonal relationship in order to satisfy desires, decrease tension and create a meaningful world. The interpersonal relationships are the main tasks in continuing the life. Moreover, the relationship between the therapist and the client is the new area which could help both the client and the therapist create new experiences. The participant observer role of the therapist would be expected to function as a tool for creating new corrective experiences. Using the therapist client relation in order to create a new healthy and corrective emotional expressions and experiences was planned to be the main tool in therapy process. In this article the case of Ms. B and therapy process were discussed according to the Sullivan’s Interpersonal theory especially based on corrective emotional experience notion. Instability in self image and affects, and impairments in the area of interpersonal functioning, showing depressive symptoms, increment in impulsivity, showing risk taking behaviors and struggles related to separation individuation issues are some of the symptoms that Miss. B. complained. Those complaints were related to depressive symptoms which has been continued for approximately 8 years and borderline level organization of her personality. Ms. B has a quite long psychiatric treatment history. The therapy in this case aims to analyze the maintaining features for her depressive complaints, the borderline level personality organization, and help her to show improvements in interpersonal area, which were expected to led improvements in her complaints.