Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2017;7(2):136-138
İkiuçlu bozukluk manik dönemde periferik biyobelirteçler
A Genç, T Kalelioğlu, N Karamustafalıoğlu
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
İkiuçlu bozukluk etiyolojisi tam olarak bilinmeyen kronik bir hastalıktır. Son zamanlarda ikiuçlu bozukluğun patofizyolojisini anlamaya yönelik yapılan çalışmalarda, oksidatif stres, inflamasyon ve nörotrofik faktörler çokça çalışılmıştır. Bu çalışmalarda bulgular farklılık gösterse de oksidatif stres, inflamatuar ve nörotrofik faktör biyobelirteçlerinde önemli bulgular elde edilmiştir. Bu derlemede ikiuçlu bozukluğun karakteristik dönemlerinden birisi olan manik dönemde serum veya plazmada çalışılan oksidatif stres, inflamasyon ve nörotrofik faktör biyobelirteçleri üzerinde durulacaktır.
Peripheral biomarkers in bipolar disorder manic episode
Bipolar disorder is a chronic illness of which the etiology is not fully elucidated. Recently, in order to understand the pathophysiogy of bipolar disorder, oxidative stress, inflammation, and neurotrophic factors have been widely studied. Although there ara inconsistent results in these studies important findings have been obtained in oxidative stres, inflammatory, and neurotrophic factors biomarkers. In this review, it will be focused on serum or plasma biomarkers of oxidative stress, inflammatory, and neurotrophic factors studied in manic episode which is one of the characteristics episode of bipolar disorder.