Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2017; Cilt: 7; Sayı: 2
Araştırma
1. Doğum öncesi ve sonrası faktörlerin okul çağı klinik örneklemde psikopatoloji ile ilişkisi
V Görmez, AC Örengül, Y Meral, TB Kaynar, E Ertaş
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(2):79-85
ÖZET
TAM METİN
2. Major depresif bozukluk ve bipolar bozuklukta Paraoxonaz (PON1) L55M ve Q192R polymorfizmleri
M Yıldız, FC Çelikel, Ö Ateş, SE Taycan, İ Benli, O Demir
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(2):86-92
ÖZET
TAM METİN
3. Kolektivist başa çıkma stilleri envanterinin Türk kültürüne uyarlanması
H Yazıcı, F Altun, M Şahin, C Tosun, Ü Pekdemir, EB Yazıcı
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(2):93-103
ÖZET
TAM METİN
4. Montelukast’ın sıçanlarda zorunlu yüzme testinde depresyon davranışı üzerine etkileri
E Gonca
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(2):104-109
ÖZET
TAM METİN
5. DSM-5 Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği Çocuk Formu'nun Türkçe geçerlik ve güvenirliği
ŞY Sapmaz, HÖ Erkuran, D Ergin, M Öztürk, NŞ Celasin, D Karaarslan, E Köroğlu, Ö Aydemir
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(2):110-115
ÖZET
TAM METİN
6. Yetişkinler için Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeği'nin geliştirilmesi
A Eryılmaz
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(2):116-123
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Mental retardasyona eşlik eden bipolar bozuklukta lityum kullanımı: İki olgu sunumu
A Görmez, A Kurtulmuş
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(2):124-127
ÖZET
TAM METİN
8. Major depresif bozukluk tedavisinde oral paliperidon güçlendirmesine bağlı anjiyoödem : Bit olgu sunumu
Ç Bilginer
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(2):128-130
ÖZET
TAM METİN
9. Az bilinen bir konu ‘Telefon skatolojisi’: Bir olgu sunumu
Ü Bağın, Ç Hocaoğlu
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(2):131-135
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. İkiuçlu bozukluk manik dönemde periferik biyobelirteçler
A Genç, T Kalelioğlu, N Karamustafalıoğlu
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(2):136-138
ÖZET
TAM METİN