Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2017;7(2):131-135
Az bilinen bir konu ‘Telefon skatolojisi’: Bir olgu sunumu
Ü Bağın, Ç Hocaoğlu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize
Telefon skatolojisi, DSM-5’te “Tanımlanmış diğer bir cinsel sapkınlık (parafili) bozukluğu” kategorisinde yer alan bir parafili türüdür. Telefon skatolojisinde, en az altı aydır cinsel ve müstehcen telefon aramalarının yanı sıra tekrarlayan yoğun uyarıcı fanteziler, cinsel dürtüler veya davranışlar vardır. Fakat ‘telefon skatolojisi’ ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Telefon skatolojisinin nedenleri, yaygınlığı, risk faktörleri, diğer ruhsal bozukluklarla ilişkisi ve tedavi yaklaşımları tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada telefon skatolojisi yakınmaları olan 26 yaşındaki bir erkek olgu sunulmuştur. Bu makalede bu tür hastalarda tanı ve tedavi ilkeleri tartışılmıştır.
A little known subject ‘telephone scatology’: A case report
Telephone scatologia is a type of paraphilia categorized as ‘Other specified paraphilic disorder’ in DSM-5. Obscene and sexual phone calls, sexually arousing fantasies, sexual urges or behaviors are present at least for six months in telephone scatologia. However, there is limited information about telephone scatologia. The causes of telephone scatologia, prevalence, risk factor, the relationship between mental disorders and treatment are not fully known. A 26 year-old man who had complaints of telephone scatologia is presented in this case report. Taking notice of items about diagnosing and treating in this kind of patients are discussed in this article.