Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: 20; Sayı: 1-3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2012;20(1-3):43-53
Krize Müdahale Triyaj Değerlendirme Sistemi
RA Myer, N Alkan
University of Texas at El Paso, USA
Bireysel kriz yaşayan bir bireyin hızlı, etkin ve çok yönlü bir biçimde psikolojik olarak değerlendirilmesi, bu krize hızlı ve doğru müdahale yapılması için bir ön koşuldur. Krize müdahale konusundaki çalışmalarda, etkin bir kriz değerlendirmesi yapılmasının önemi, değerlendirmenin krizin seyrine olan etkisi nedeni ile de sıkça vurgulanmaktadır. Ancak ne yazık ki, ülkemizde standart olarak ve yaygın şekilde kullanılan kriz durumlarına özgü bir değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, dünyada yaygın olarak kullanılan kriz değerlendirme sistemlerinden biri olan “Krize Müdahale: Triyaj Değerlendirme Sistemi (KMTDS)” hakkında bilgi vermektir. KMTDS, geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış, kriz yaşayan bireyi duygu, düşünce ve davranış olarak 3 boyutta değerlendirmeye olanak veren, görüşme sırasında uygulanan bir kriz değerlendirme sistemidir. KMTDS, dünyada pek çok dile çevrilmiştir ve krize müdahale alanında çalışan uygulamacılar, eğitmenler ve araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır.
Triage Assessment System Crisis Intervention
Rapid, accurate and multidimensional assessment of a psychological crisis is a prerequisite for timely and effective crisis intervention. The importance of effective assessment of the crisis is also being addressed by related literature because of the assessment’s influence on the course and the development of the crisis. Unfortunately however, there is no standard and widely used crisis assessment system in Turkey. The purpose of this article to inform the reader about one of the most widely used systems of crisis intervention. Triage Assessment System Crisis Intervention (TASCI) is a real time assessment system by which an in crisis can be assessed on behavioral, affective and cognitive domains. TASCI had been translated to many languages and is frequently used by practitioners, educators and researchers around the world.