Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2012; Cilt: 20; Sayı: 1-3
Araştırma
1. Karikatürde İntiharın Temsiline Eleştirel Bir Bakış
N Karakuş, SA Cengiz
Kriz Dergisi, 2012; 20(1-3):1-18
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Travma Kavramının Psikiyatri Tarihindeki Seyri
A Kokurcan, HH Özsan
Kriz Dergisi, 2012; 20(1-3):19-24
ÖZET
TAM METİN
3. Gelişimsel Travmanın Uzun Dönem Etkileri ve Bunlara Aracılık Eden Nörobiyolojik Mekanizmalar
S Fırat, B Baskak
Kriz Dergisi, 2012; 20(1-3):25-41
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Krize Müdahale Triyaj Değerlendirme Sistemi
RA Myer, N Alkan
Kriz Dergisi, 2012; 20(1-3):43-53
ÖZET
TAM METİN