Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: 20; Sayı: 1-3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2012;20(1-3):1-18
Karikatürde İntiharın Temsiline Eleştirel Bir Bakış
N Karakuş, SA Cengiz
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu , Ankara
Bu çalışma, intiharın medyada temsili olarak karikatürlerde intihar davranışının hangi yaygın inançlara dayalı ele alındığını ve bu inançların gerçeklikle uygunluğu konusunda eleştirel bir çözümleme yapmayı amaçlamaktadır. Bunun için beş mizah dergisinin (Gırgır, Limon, Leman, Penguen ve Uykusuz) çeşitli sayılarından elde edilen 205 adet intihar konulu karikatür, fotoğraf ve çizgi öykülerde intihar davranışına ilişkin bilgiler ve ön yargılar gösterilmeye çalışılmıştır. Değerlendirme sonucunda, karikatürlerde daha çok intihar girişiminin çizildiği, daha çok erkeklerin girişimde bulunduğu, çoğunlukla yüksekten atlama ve ası yönteminin kullanıldığı; karikatürlerin çoğunda intiharın bir probleme çözüm olarak gösterildiği, yarısına yakınında ise intihara bir anlam yüklendiği ve toplumun tepkileri içinden de en çok duyarsızlığın vurgulandığı görülmüştür. Bu açıdan mizah dünyasında intiharın temsili pek çok yönden gerçeklikte intihar ile ilgili yapılan çalışmaların bulguları ile uyumlu değildir ve intiharla ilgili yanlış inanış ve önyargıların bu alanda da varlığını sürdürdüğü görülmüştür. Sonuç olarak gazete haberlerinde intiharın temsilinin eksik ve yanlış bilinenlere dayalı olmasına benzer şekilde intihar konulu karikatürlerde de intihar fenomenine ilişkin olarak doğru olmayan inanışların ve kimi önyargıların bulunduğu gözlemlenmiştir.
A Critical Survey of the Representation of Suicide in Cartoons
The aim of this study is to examine how suicide is represented in cartoons and how it pictures the common beliefs and prejudices about suicide in terms of presentation of suicide in media and to make a critical analysis of those cartoons. The issues of five different humour magazines (Girgir, Limon, Leman, Penguen and Uykusuz) have been scanned and cartoons, photos and comicstrips related to suicide have been selected for the research. 205 cartoons obtained in this study have been analysed and it has been found that suicide; as it appears in cartoons, is drawn mostly as; a behavior of suicide attempt, mostly carried out by males, for which jumping from high places and hanging are preffered as the method of intervention, it is pointed out as a solution of a problem in more than half of them, it is refered to an emotional sense in nearly half of them and insensitivity is the most pointed reaction of the society about suicide. In this respect representetion of suicide in the world of humour is not compatible with the results of the studies about suicide what happens in reality and prejudices subsist also in humour. As a result it has been observed that there is a serious lack of information among cartoonists just like it has been observed that media reports on suicide cases are full of false beliefs and prejudices.